Utveckling

Vad är på gång?

Nedan är exempel på önskemål som ligger i vår utvecklingskö, helt oprioriterat. I nuläget vet vi inte om allt kommer att utvecklas, eller vilka punkter, det beror främst på våra kunders behov.

  • Attest-flöde. Möjlighet att hantera fakturor för attest, styra attest-grupper och attestera antingen i sin mobile/platta eller via ett webb gränssnitt på sin dator.
  • Vi ser på möjligheter att tillsammans med en partner hantera scanning och tolkning av fakturor för  att samverka med vårt attest modul.
  • Notiser. T ex att få ett meddelande när en ny faktura kommit in för attest, när en kund lagt en order.
  • Möjlighet att synka dina Garpkunders kontakter med din enhets kontakter.
  • Balansrapport i CEO.
  • Utvalda nyckeltal i CEO.
  • SMS-funktion på kund. Möjlighet att skicka meddelande direkt till kundens kontakter.