Utveckling version 1.0

Nu har vi startat utvecklingen mot version 1.0. Det som är beslutat att vara med till version 1.0, utöver det som redan finns, är följande:

  • Knappar för att ringa på kunden (finns på kontaktperson idag), samt koppling till kundens www adress.
  • Kartfunktion. Möjlighet att se kundens adress på inbyggd karta, samt möjlighet att öppna kart appen för funktioner som vägbeskrivning m.m.
  • Se orderrader i orderlistan. Man kan få upp alla orderrader för att se grundläggande information om dess
  • Koppling till allabolag.se samt proff.no (för Norska kunder)
  • Kolumnsortering på Order fliken, så man kan välja att sortera på vilket fält man vill.
  • Möjlighet att koppla ett ärende till telefonens kalender. Det blir då möjligt att ta ett ärende, välja att koppla så får man med sig datum, tid, ärendetext som förslag till kalendern. Man kan då koppla på funktioner som påminnelser, bjuda in deltagare m.m.
  • Se orderingången på kund per månad, i graf form (stapeldiagram), 24 månader bakåt i tiden.

Tidsplanen är att detta är klart och lanserat i Appstore under april månad (2016). Samtidigt kommer det vara möjligt att tanka ner appen och köra ett demo konto med demo data, för de som vill testa utan att behöva installera något i sin egen miljö.

Detta kommer då bli version 1.0, det är bara starten på vår resa med GarpMobile. Vi kommer samla in önskemål och synpunkter från våra användare och samla dem i en lista. Denna lista kommer vi sedan gå igenom, plocka ut det som skall med i nästa version (1.1) och prioritera upp detta. Nästa utvecklingscykel är inte klar ännu men troligen blir det en sådan med start i september 2016. Vi kommer hela tiden att avsätta tid och resurser för att kontinuerligt vidareutveckla GarpMobile.

Vi ser med stor spänning fram emot aprils lansering, vi tror detta kommer vara starten på en mycket efterlängtad produkt, som kommer att göra vardagen för våra kunder enklare, och lämna utrymme för er att fokusera på det som ni tycker är viktigt!