Om GarpMobile

Varför har vi skapat GarpMobile?

Efter många år som konsulter och mycket kontakt med Garpkunder så växte en vision fram. Vi vill kunna skapa mobila lösningar för våra kunder till ett rimligt pris! Många av våra kunder efterfrågar mobila lösningar, men, kostnaderna blir höga och överstiger ofta nyttan.

Vision & Mål

Vi har visionen att en kund skall kunna komma igång med en mobil lösning till låg initial kostnad, utan stora konsultinsatser:

Man laddar ner appen, registrerar ett konto och sedan är man igång.

Utifrån denna vision har vi satt upp ett mål:

Man skall kunna ladda ner appen, ”investera”  några konsulttimmar på att koppla sitt Garp mot appen, och sedan vara igång!

Detta mål har vi nått!

Standardsystem, lösningen på problemet!

Får att nå målet och närma oss visionen bör det vara en standardiserad lösning. Garp är ett standardsystem, många kunder kör Garp och får merparten av sina behov uppfyllda, men inte allt. Detta är kärnan, att uppfylla 80% av sina behov i sitt system är en bra & hög nivå. De sista 20%, kostar många gånger mycket mer än vad det ger.

Så devisen att uppfylla 80% av behoven, är en bra nivå. Vår erfarenhet av att arbeta med Garpkunder genom åren har visat detta, gång på gång.

En GarpMobile som är helt standard, men uppfyller 80% av de flesta Garpanvändarnas behov, ger en bra kostnadseffektiv lösning, med hög funktionalitet. Därför utvecklar vi GarpMobile som en standardprodukt, och lägger till nya funktioner över tid. Vi tar in förslag från våra användare, prioriterar och uppdaterar. Alla får ta del av nya funktioner, precis som det skall vara i ett standardsystem.