GarpMobile 2.0 – Och allt dessförinnan….

Det har gått ett år sedan vi släppte den första skarpa 1.0 versionen av GarpMobile till både iOS och Android. Vad har hänt sedan dess och vad händer framöver?

Vad har hänt!

Ganska så mycket faktiskt. Vi har haft ett huvudfokus på att utveckla vår Attest lösning via GarpMobile. Du kan nu synka dina leverantörsfakturor till GarpMobile och där skapa attestflöden som du kopplar på dina fakturor. Du kan sedan följa attestflödet och allt loggas för att kunna verifiera hur attestgången varit.

Attestörerna ser sina fakturor som ligger för attest och kan attestera dessa på sin telefon eller platta, eller på en webbsida om de vill. De kan även avslå en faktura och/eller skriva meddelande till administratören om en faktura. De kan se förslaget på kontering och en pdf av fakturan (om man kör PDF modulen i Garp)

En (eller flera) administratörer kan se hela attestflödet och göra justeringar ifall det behövs. T ex attestera åt någon som inte är på plats, ändra attestflöde, hantera fakturor som inte godkänns m.m.

Vad är på gång?

Version 2.0 är på gång! Vad har vi med i denna version då? Bl a en del ändringar i design på vissa vyer, möjlighet att sortera och söka på kundnummer, möjlighet att radera kontakter m.m. De två stora nyheterna är dock följande:

  • Flerbolag. Möjlighet att ha flera bolag i appen och växla mellan dessa.
  • Språkhantering. Vi har bygg in språkhantering och de två befintliga språken är Svenska och Norska, men med denna grund är det enkelt att översätta till fler språk framöver.

Version 2.0 ligger ute på Appstore så uppdatera nu om du inte redan gjort det!