CRM Light

Vad är detta för modul?

Detta är en enkel variant av CRM för Garp. Du kan se information om dina kunder (varje användare kan ha sin egen kundlista), kontaktpersoner, ärenden, order och fakturor. Det finns möjlighet att se uppgifter från allabolag.se eller proff.no, hitta kunden via kartfunktion, se orderingången de senaste 24 månaderna m.m.

Info

Se kundens adressuppgifter och snabbstatistik. Här finns också möjlighet till att se kundens adress på karta, ringa kunden eller visa kunden i allabolag.se eller proff.no.

IMG_0816

Kontaktpersoner

Se samtliga kontaktpersoner på kunden. Du kan lägga till nya kontakter, se detaljer och editera befintliga kontakter. Snabblänkar för att ringa, e-posta eller skicka meddelande till kontakt.

IMG_0817

Ärende

Se, uppdatera och lägg till ärenden på kunden. Du kan också koppla ärendet till din kalender i telefonen/plattan för att få möjlighet till påminnelser, bjuda in deltagare m.m.

IMG_0818

Order

Se de order som finns på kunden. Du kan välja att gå ner på detaljer för att se orderrader. Färger är precis som i Garp för att man enkelt skall se status på order. Filtrering på order kan göras per användare, samt det är möjligt att sortera på kolumnerna

Orderingång de senaste 24 månaderna

Du kan se orderingången på vald kund de senaste 24 månaderna i ett stapeldiagram. Just grafer och diagram är något vi kommer bygga på med i kommande versioner, vi bygger ut med detta eftersom.

IMG_0826

Fakturor

Se de fakturor som finns på kunden. Här går det att välja vy, Alla, Betalda, Obetalda eller Förfallna.

IMG_0819