CEO

Vad är detta för modul?

En modul för att titta på det egna företaget. Detta är en modul för beslutsfattare och de som har behov av nyckeltal och intern information. Denna modul är under uppbyggnad och grundtanken är följande:

  • Köra resultatrapporter men möjlighet att analysera poster
  • Köra balansrapport med möjlighet att kunna analysera poster
  • Se utvalda nyckeltal
  • Kunna koppla in vissa av Garp dashboard funktioner (återanvända de ni redan har skapat i Garp)